Vi er en prissammenlignings søgemaskine. Vi giver dig mulighed for at sammenligne priser på flere millioner produkter. Det gør at vi altid vil finde nogle af de billigste priser på Internettet og i sidste ende sparer forbrugerne for penge.

Søgemaskinen er bygget i 2014, men vi kommer med mange års erfaring fra internet og shopping branchen. Derfor mener vi at vi kan bygge den bedste søgemaskine, som giver en bedre oplevelse for dig som bruger.

I vores søgemaskine, giver vi mulighed for at alle seriøse online shops, kan komme med i resultatet. Hvis i har en shop som ikke er med i søgemaskinen er i velkommen til at sende navnet til os, så vi kan inkludere den.

Vi er altid klar til at hjælpe dig hvis du har nogle problemer. Dog kan det godt være vi ikke kan yde support på det enkelte produkt. Hvis du vil have support på det enkelte produkt kan du få support ved at klikke på produktet og kontakte butikken der sælger produktet.

Hvis du har nogle spørgsmål er du velkommen til at kontakte os her.